Να σταματήσει το παιχνίδι της κολοκυθιάς με την ανάπτυξη της Χίου