Μηχανολογικός εξοπλισμός για συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων στους Δήμους Ψαρών και Οινουσσών