Μια κορυφαία διάκριση για την ακαδημαϊκή οικογένεια του Αιγαίου