Με «όριο και τέλος» η κυβερνητική πολιτική για τους αλιείς, κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους και χοιροτρόφους