Μ. Στάθης: Πόσο εύκολη είναι η φθηνή προπαγάνδα όταν απουσιάζει η αλήθεια!!!