«Λανθασμένη η απόφαση του Δήμου για κοπή δέντρων στις καμένες εκτάσεις..»