Κοντά στα παιδιά ο Μερούσης την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού