Κλειστά τα καταστήματα την τελευταία Κυριακή του χρόνου