Κλείσιμο τμήματος των οδών Ροδοκανάκη και Ελ. Βενιζέλου την Κυριακή 1/07/18