Κλείσιμο της ΒΙΑΛ και νέα δομή στη Χίο ζητά ο Κάρμαντζης