Κλείνει λόγω έργων ο χώρος στάθμευσης στην Αγ. Άννα Καπέλλα