Κινητοποιήσεις στα νησιά Βορείου Αιγαίου και στην Αθήνα