Καθίζηση στο δρόμο προς Κυδιάντα - Αποκλεισμένη κτηνοτροφική μονάδα