Καταγράφουν και καταθέτουν στο Δ.Σ. τα προβλήματα στο Πυργί