Καταγγελία ΟΜΗΡΕΙΟΥ για σκηνοθέτη των "Εχθρών εξ Αίματος" - Δημόσια συγγνώμη Μ. Σορμαϊνη