Καταγγελία ΛΑΣ: Σε αυξήσεις Φωτιά περνά η Δημοτική Αρχή