Καλοκαιρινό Παζάρι Ερυθρού Σταυρού την Τρίτη στην είσοδο της Απλωταριάς