Κάλεσμα του τοπικού συμβουλίου Συκιάδας στην κινητοποίηση της Τετάρτης