Κ. Γανιάρης: Θα συνεργαστώ με τον Στ. Κάρμαντζη για την πρόοδο των νησιών μας