Η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Χίου, έχασε τον «εργάτη» της, Φώτη Πιτσάκη