Η πολιτική του φόβου δεν έχει θέση στη Δημοκρατία ούτε και στους σκεπτόμενους πολίτες