Η χιακή κοινωνία απαιτεί ενημέρωση και μια καθαρή εξήγηση