Χριστούγεννα με το Κουιντέτο Ξύλινων Πνευστών Αθηνών