Χωρίς ντροπή ρίχνουν τα Ειδικά Σχολεία και την Ειδική Αγωγή στον Καιάδα!