Χωρίς μάσκα στους εξωτερικούς χώρους από το Σάββατο