Χάθηκε η 4η Τακτική Δόση Λειτουργικών Δαπανών του 2012