«Χαιρετίζουμε τον αγώνα, απαιτούμε γνήσιο συνέδριο της ΓΣΕΕ, με βάση το καταστατικό της»