Για την απεργία των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ (ή όταν βαράμε 24ωρες…)