Φθορές σε μηχανήματα του Δήμου μεταξύ Ολύμπων – Αγίας Δύναμης