Ευχαριστήριο Π.Σ.Α.μεΑ. για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2017