Ερώτηση Α. Μιχαηλίδη για το πόρισμα των μελετών για το φράγμα Κόρης Γεφύρι και το μέλλον του έργου