«Επιζήμια η κατάργηση του αυτοτελούς Υπουργείου Ναυτιλία»