Επιστρέφονται πινακίδες, διπλώματα και άδειες κυκλοφορίας ενόψει Δεκαπενταύγουστου