Επιστολή Περιφερειάρχη στον Υπουργό Παιδείας για τη μείωση της οργανικότητας των σχολικών μονάδων