«Επικίνδυνη η ράμπα πρόσδεσης των πλοίων στο λιμάνι της Χίου»