Ενωμένοι για τη διαφύλαξη της αναγκαστικότητας της ΈΜΧ