Ένας τραυματίας από σύγκρουση μοτοσικλέτας με φορτηγό