Εκτινάσσεται η συμμετοχή στα φάρμακα από τη Δευτέρα