Εκτεταμένοι φορολογικοί και ασφαλιστικοί έλεγχοι στη Χίο-Διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 10 καταστήματα