Εκκενώθηκαν και τα κεντρικά γραφεία της Blue Star Ferries στην Αθήνα λόγω σεισμού