Εκδήλωση στο Αντίβαρο την Τετάρτη 27/10 για την 28η Οκτωβρίου