Εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή μέσα από διηγήσεις απογόνων προσφυγικών οικογενειών