Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Αναλήψεως του Σωτήρος σε Γρίδια-Νένητα