"Δύο κατηγορίες πολιτών”: Οι κατέχοντες μετοχές της ναυτιλίας και οι άλλοι