"Δυνατή η ταχεία και δωρεάν μεταστέγαση του ΕΟΠΥΥ"