Δημοτική Αρχή: «Μεγάλη η απόκλιση αναγκών και χρηματοδοτήσεων»