Δικαιούχοι και διαδικασία χορήγησης των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το 2023