Διεθνής Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και πολιτιστικές δράσεις