Διεθνής ημέρα εξάλειψης βίας κατά γυναικών- Μήνυμα Πρύτανη & εκδηλώσεις στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου