Διαμαρτυρία από τις κοινότητες της Δ.Ε. Ιωνίας για καθαριότητα - τεχνικό πρόγραμμα